JABATAN:

PEGAWAI TATA USAHA

N a m a                          : TRI NUGRAHA PUTRA, S.Ak.

NIK                                 :

Tempat/tgl. Lahir            : Medan, 04 September 1992

Alamat                           : Jln.Seti Kawan No. 30 Sunggal Kanan. Sunggal. Deli Serdang

Pendidikan Terakhir      : S1. Akutansi

Masa Kerja                   : 0 thn 03 bln

Bertugas sebagai         : Pegawai / Admin (operator sekolah)