JABATAN:

KEPALA TATA USAHA

N a m a                      : H. Riduan,SPd

NIK                             : 200787003

Tempat/tgl. Lahir        : Stabat, 27 Agustus 1963

Alamat                       : Jln. Sei.Padang Gg.Turi No.1 Medan

Pendidikan Terakhir   : S1. Pendidikan Bahasa Indonesia

Jabatan                      : Kepala Tata Usaha

Masa Kerja                : 34 thn 08 bln

Bertugas sebagai      :  Kepala Tata Usaha