JABATAN:

ADMIN WEB DHEPE

N a m a                             : ADHE RACHMAN BIRULLAH

NIK                                   : 110722. 146

Tempat/tgl. Lahir              : Medan, 12 November 1997

Alamat                             : Jl. Pelita Perumahan Taman Melati Sunggal Blok E 39 Dusun XIII

Pendidikan Terakhir         : SMA

Masa Kerja                      : 00 thn 03 bln

Bertugas sebagai             : Pegawai / Pengelola Website Sekolah