GURU MATA PELAJARAN:

PENDIDIKSN MATE MATIKA

N a m a                             : Mahyarul Hayat, S.Pd.

NIK                                   : 2107000***

Tempat/tgl. Lahir              : Medan, 19 September 1998.

Alamat                             : Jl. Pinang Baris Gg. Pelangi No.3 Medan Sunggal

Pendidikan Terakhir         : S1. Pendidikan Matematika

Masa Kerja                      : 01 thn 03 bln

Bertugas sebaga             : Guru Bid.Studi Matematika