GURU MATA PELAJARAN:

PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS

N a m a                                     : Darmayani Harahap, S.Pd.

Nip                                            : 19631028 198803 2 003

Tempat/tgl. Lahir                      : Tebing Tinggi, 28 Oktober 1963

Alamat                                     : Jln.Mesjid No.8 Sunggal Kanan

Pendidikan Terakhir                : S1.Pendidikan Bahasa Inggris

Masa Kerja                             : 32 thn 05 bln

Bertugas sebagai                   : Guru Bid.Studi Bahasa Inggris